Hegnsynssekretæren - Betingelser for brug

Betingelser for medlemskab af www.hegnsynssekretaeren.dk


Formål

www.hegnsynssekretaeren.dk har til formål, at tilbyde et effektivt værktøj, til hjælp for hegnsyns-sekretærens hverdag, hvor der kan søges sparring, vedr. specifikke hegnsproblematikker, lovfortolkning, blandt de øvrige hegnsynssekretærer og fagkonsulenter. Der kan udveksles erfaringer, diverse skabeloner, formuleringer til forlig eller kendelser og tekster til kommunens hjemmeside vedr. hegnsyn, m.m.
Der vil løbende blive slået informationer op, med nyheder fra ministeriet, nye domme, ændring i lovgivningen, kursus tilbud og anden relevant information.
Forummet fungerer desuden som database, med videns opsamling fra de forskellige problematikker, domme og lovsamling.
www.hegnsynssekretaeren.dk faciliterer et årligt regionalt netværksmøde. Mødet afholdes og arrangeres på skift i en af de fem regionernes kommuner. Emner og oplæg fastlægges efter ønske fra hegnsynssekretærerne.
Forummet bliver løbende tilpasset ud fra sekretærernes ønsker og behov.
www.hegnsynssekretaeren.dk er selvstændigt og uafhængigt af politiske og foreningsmæssige forhold, men søger faglig kommunikation, med alle relevante aktører vedrørende hegnslovgivningen.

Sikkerhedsforhold og brugerstyring


www.sekretærforum.com er, databehandler og serviceudbyder af ERFA-forum for hegnsynssekretærer vedrørende forhold på hegnsynsområdet.
Kommunen er ansvarlig for, at kommunernes eget sikkerhedsniveau, informationssikkerhedspolitik og tilhørende brugerretningslinjer overholdes.
Kommunens adgange til ERFA-forumet administreres af www.sekretærforum.com
Vejledninger I adgang til ERFA-forumet er angivet ved tilmelding på www.sekretærforum.com.
www.hegnsynssekretaeren.dk træffer de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, og mod, at oplysninger kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lov om behandling af personoplysninger.
Opslag af fornærmende, uanstændigt, vulgært, bagtalende, hadefuldt, truende eller seksuelt orienteret materiale eller andet materiale, som er i strid med lovgivningen, i dit eget land, landet hvor www.hegnsynssekretaeren.dk er hostet eller international lovgivning, vil medføre, at du øjeblikkeligt og permanent bliver udelukket. www hegnsynssekretaeren.dk har ret til at fjerne, ændre, flytte eller låse ethvert emne til enhver tid. Alle informationer på www.hegnsynssekretaeren.dk bliver lagret i en database og vil ikke blive videregivet til tredjemand uden samtykke. Hverken www.hegnsynssekretaeren.dk eller phpBB kan blive holdt ansvarlig for ethvert hackingforsøg, der kan medføre at dataen bliver kompromitteret. www.hegnsynssekretaeren.dk eller phpBB kan på intet tidspunkt gøres ansvarlig for opslag eller andet materiale lagt op af forummets brugere.

Medlemsbetingelser


Et medlemskab af www.hegnsynssekretaeren.dk er betinget af, jobbet som hegnsynssekretær. Der hvor kommunen har 2 hegnsynssekretærer tilknyttet, kan der oprettes 2 brugerprofiler på et medlemskab.
Et medlemskab koster kommunen kr. 2.400 kr. ekskl. moms. Det opkræves forud 1 gang årligt, gælden fra 1. januar til 31. december. Første år reguleres forholdsmæssigt fra indmeldelsestidspunktet. Faktura fremsendes elektronisk i henhold til reglerne om offentlig betaling. Det påhviler kommunen at oplyse korrekt EAN-nummer samt navn på økonomiansvarlig.
www.hegnsynssekretaeren.dk forbeholder sig retten til at regulere prisen en gang årligt, i forbindelsen med den årlige opkrævning.
Fratræder man stillingen som hegnsynssekretær i en betalingsperiode, kan brugerprofilen overdrages til en ny hegnsynssekretær uden meromkostninger. Dette gøres ved fremsendelse af en anmodning til mw@hegnsynssekretaeren.dk om ændring af brugerprofil med de nye kontaktinformationer.
Nedlægges stillingen som hegnsynssekretær i en betalingsperiode, deaktiveres adgangen til www.hegnsynssekretaeren.dk. Eventuel rest periode af medlemskabet refunderes ikke.
Medlemskabet kan opsiges, med en måneds varsel til udløbet af betalingsperioden.
Misbrug af adgang til www.hegnsynssekretaeren.dk. og overtrædelse af forummets etiske regler og almindelig god tone, vil medføre eksklusion fra forummet og deaktivering af adgang. Eventuel rest periode af medlemskab refunderes ikke.
For sent indbetaling vil automatisk medføre at adgangen til www.hegnsynssekretaeren.dk bliver deaktiveret indtil betalingen er registreret.


Tilbage til loginskærmbillede